رابطه جنسی برای اولین بار :کی.کجا.چطور

این سوال خیلی هاست که برای اولین بار کی میخواهند با همسرشان ارتباط برقرار کنند باید چطور شروع کنند چکار کنند و چه موقع قبل ازدواج بعد یا شب ضفاف و… این ویدیو خیلی کمک میکنه تا جواب را پیدا کنید.

[aparat id=”0XyHU”]

مطالب مشابه

آموزش به والدین برای رشد جنسی کودکان آموزش جنسی

مجموعه آموزشی یک پیشنهاد ساده/ فصل آموزش به والدین برای...