رابطه جنسی برای اولین بار :کی.کجا.چطور

این سوال خیلی هاست که برای اولین بار کی میخواهند با همسرشان ارتباط برقرار کنند باید چطور شروع کنند چکار کنند و چه موقع قبل ازدواج بعد یا شب ضفاف و… این ویدیو خیلی کمک میکنه تا جواب را پیدا کنید.

مطالب مشابه

آموزش به والدین برای رشد جنسی کودکان آموزش جنسی

مجموعه آموزشی یک پیشنهاد ساده/ فصل آموزش به والدین برای...